Bản thân là khoa Kinh doanh Quốc tế (bao gồm hệ thạc sĩ) của trường Đại học Quốc Lập Kĩ thuật cho nên phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với học sinh, trường học và xã hội, Khoa Kinh doanh Quốc tế đề ra các mục tiêu giảng dạy như sau:

1. Kĩ năng giải quyết các vấn đề.
Từ cái nhìn lịch sử, Đài Loan là một xã hội di dân, và người di dân (bắt đầu từ tổ tiên) thường phải đối mặt với thử thách của hoàn cảnh. Từ lịch sử Đài Loan chúng ta có thể nhìn thấy rõ không chỉ có thời đại Đặng Thành Công, Nhật và Chính phủ Quốc Dân đến Đài Loan 3 lần làm thay đổi qui mô lớn nhân khẩu, mà cho tới nay không ngừng có người di dân tới Mỹ, Âu, Niu, cũng không ngừng có người hôn phối nước ngoài nhập vào xã hội Đài Loan, đồng thời cũng nhìn thấy hàng trăm vạn thương nhân Đài Loan đối diện với cạnh tranh quốc tế, chiến đấu liên tục ở nhiều nơi trên toàn cầu các nước. Trong xã hội quốc tế nhiều biến động, Kinh doanh Quốc Tế đều phải tăng cường đối phó với biến hoá của kinh tế chính trị, điều chỉnh chiến lược, tài chính marketing, cho nên mục tiêu giảng dạy của Khoa là bồi dưỡng nhân tài Kinh doanh Quốc tế có khả năng phát triển, giải quyết vấn đề.

2. Bồi dưỡng nhân tài có phẩm chất đạo đức, tầm nhìn rộng lớn.
Kế hoạch khóa học, giáo viên tham gia và các hành vi khác có liên quan của khoa chúng tôi là hướng tới đào tạo, bồi dưỡng học sinh được tính quốc tế, thiết thực, gần gũi và có cách cư xử tốt và tôn trọng với cuộc sống và sẵn sàng phục vụ nhân dân trong xã hội.

3. Truyền đạt cảm giác của niềm đam mê và sáng tạo trong học sinh.
Khi chúng ta đối mặt với việc khó lường trước và thay đổi trong môi trường, việc quan trọng nhất là khai thác vấn đề và giải quyết chúng cho phù hợp. Thông qua tư duy đổi mới của chúng tôi và khả năng chuyên nghiệp, chúng tôi tạo ra các giải pháp mà không thực hiện theo các con đường tư duy truyền thống. Sinh viên của chúng tôi được đào tạo với khả năng phát triển cái mới và các giải pháp độc đáo giải quyết cho những vấn đề trong mọi lĩnh vực kinh doanh thế giới.